Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-01-05 15:16:35 Uchwała nr XXV/205/20 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie Szczegóły
2 2020-05-07 13:37:36 Uchwała nr XVIII/135/20 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć Szczegóły
3 2019-01-07 09:05:12 Uchwała nr III/22/18 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
4 2018-10-19 15:36:40 Uchwała nr XXXVIII/330/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmującego lata 2017-2021 Szczegóły
« »